627

0

У цій публікації журналісти “4 влади” розповідають про послуги, які лікарні можуть надавати безоплатно.

Дубенська міська поліклініка у 2020 році уклала з НСЗУ договір на надання пацієнтам чотирьох пакетів безкоштовних послуг. Три пакети були чинними до 31 березня 2021 року включно, крім оплати мобільним бригадам, що були створені для реагування на коронавірусну хворобу.

За даними НСЗУ, з квітня по грудень 2020 року включно міська поліклініка отримала 10 мільйонів 913 тисяч 65 гривень.

За 3 місяці 2021 року поліклініка отримала за амбулаторну допомогу, лікування осіб із ВІЛ та первинну допомогу 3 мільйони 752 тисячі 386 гривень.

З 1 квітня стартувала нова програма медичних гарантій (ПМГ-2021).

Дубенська міська поліклініка подала пропозиції стосовно укладання договору на такі послуги на 2021 рік:

Стоматологічна допомога;
Медична допомога в амбулаторних умовах;
Мобільна паліативна меддопомога;
Лікування хворих на туберкульоз на первинному рівні;
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ.

Умови отримання безкоштовної медичної допомоги.

Для стоматологічної допомоги:

самозвернення до лікаря-стоматолога, стоматолога-терапевта, стоматолога-хірурга, зубного лікаря;
направлення сімейного або лікуючого лікаря.

Для амбулаторної допомоги:

пацієнта скерував сімейний лікар;
пацієнта скерував лікуючий лікар – той, до якого пацієнт ходить час від часу, щоб лікувати хронічну хворобу;
пацієнт сам звернувся до свого лікуючого лікаря;
пацієнт сам звернувся по невідкладну допомогу.

Для діагностики, лікування та супроводу людей із ВІЛ:

направлення лікаря ПМД;
направлення лікуючого лікаря;
самозвернення.

Для лікування хворих на туберкульоз на первинному рівні:

направлення пацієнтів хворих на туберкульоз лікарем-фтизіатром до лікаря ПМД, якого обрано або буде обрано для укладення декларації.

Для мобільної паліативної меддопомоги:

направлення сімейного або лікуючого лікаря;
переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

Нагадуємо, що це перелік послуг, які мають надавати безкоштовно у цьому закладі. Якщо ж пацієнтам відмовляють у безоплатних послугах, то можна поскаржитись у НСЗУ.

Якщо з вас вимагають гроші за послуги, які мають бути безкоштовні, телефонуйте у контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. Також можна подати скаргу в онлайн-режимі.

Амбулаторна медична допомога:

надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної допомоги;
проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень;
встановлення або зняття діагнозу, визначення способів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта;
спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями;
призначення та/або корекція медикаментозного лікування;
надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до приймального відділення без подальшої госпіталізації пацієнта;
проведення профілактики захворювань;
надання послуг з медичної реабілітації в амбулаторних умовах у підгострому і відновному періоді;
оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи;
надання невідкладної медичної допомоги.

Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ:

тестування осіб з підозрою на ВІЛ;
проведення необхідних лабораторних досліджень (зокрема, загальний аналіз крові; загальний аналіз сечі; визначення кількості CD4);
визначення вірусного навантаження ВІЛ у плазмі крові; виявлення провірусної ДНК та серологічних маркерів ВІЛ; дослідження пуповинної крові; визначення HBsAg, антитіл до HCV;
біохімічний аналіз крові (креатинін, трансамінази, глюкоза); дослідження на криптококовий антиген (CrAg); ліпоарабіноманнановий тест сечі на ТБ (LF-LAM); обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом; інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів).
взяття під медичний нагляд, проведення ідентифікаційного етапу та обстеження особи з позитивним ВІЛ-статусом,призначення антиретровірусної терапії (АРТ), профілактики діагностики та лікування опортуністичних інфекцій та здійснення клінічного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції, ефективності АРТ та наявності побічних реакцій лікарських засобів.

Лікування хворих на туберкульоз на первинному рівні:

динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів з діагнозом туберкульоз (ТБ) на амбулаторному етапі;
проведення лабораторних досліджень (зокрема, розгорнутий клінічний аналіз крові; біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота);
загальний аналіз сечі; глюкоза в цільній крові або сироватці крові; швидкі тести на вірусні гепатити В та С; швидкі тести на ВІЛ; швидкі тести на вагітність);
проведення інструментальних обстежень, зокрема вимірювання зросту та маси тіла, електрокардіографія (ЕКГ);
забір та транспортування біоматеріалу для виконання бактеріологічних досліджень;
визначення спільно з пацієнтом амбулаторної моделі лікування.
З повним списком послуг можна ознайомитись тут.

Стоматологічна допомога:

проведення первинного огляду пацієнта;
надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим;
проведення інструментальних досліджень в рамках ургентної стоматологічної допомоги;
своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.

Мобільна паліативна меддопомога:

координація та надання паліативної медичної допомоги пацієнту за місцем його перебування, в тому числі зі створенням стаціонару вдома за потреби;
складання плану спостереження пацієнта, який потребує паліативної допомоги;
оцінка соматичного стану пацієнта та виявлення порушень функцій життєво важливих органів і систем (за наявності), з наступним переглядом плану спостереження пацієнта за потреби;
оцінка психоемоційного стану пацієнта та надання психологічної допомоги;
проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема електрокардіографії (ЕКГ) та інших досліджень (за умови наявності відповідного портативного обладнання);
спостереження та контроль за пацієнтом, який перебуває вдома на кисневій терапії та/або респіраторній підтримці;
забезпечення лікарськими засобами відповідно до Нацпереліку лікарських засобів, в т.ч. наркотичними засобами;
забір, транспортування до лабораторного центру закладу або закладу, з яким укладено договір підряду та проведення необхідних лабораторних досліджень (зокрема, розгорнутий клінічний аналіз крові; біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота); міжнародне нормалізоване відношення (МНВ); глюкоза в цільній крові; загальний аналіз сечі; копрограма).
оцінка, запобігання та лікування хронічного больового синдрому (в тому чичлі призначення та виписка рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, ненаркотичні знеболювальні препарати та проведення знеболення).

0