531

0

Управління праці та соціального захисту населення Дубенської міської ради повідомляє, що з вересня 2020 року змінено механізм надання „пакунку малюка” з одноразової натуральної допомоги на грошову компенсацію.

Призначення грошової компенсації здійснюється управлінням соціального захисту населення за місцем проживання або місцем перебування отримувача. Отримувач – громадяни України, іноземці та особи без громадянства, у яких народилась дитина та які разом з нею на законних підставах проживають на території України, є її батьками, патронатними вихователями, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами (якщо батьки відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), перинатальному, неонатальному центрі) і забезпечують належні умови для догляду за нею та її виховання, та які не отримували „пакунок малюка” в натуральному вигляді.

У зв’язку з цим, управління соціального захисту населення просить отримувачів одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”, у яких народилася протягом 2020 року дитини/діти, та які не отримали у пологовому будинку одноразову натуральну допомогу „пакунок малюка”:

1) звернутися до АТ „КБ „ПриватБанк”;

2) укласти договір з АТ „КБ „ПриватБанк”, відкрити рахунок зі спеціальним режимом використання, отримати спеціальну соціальну картку „пакунок малюка”;

3) звернутися до управління соціального захисту населення протягом одного року з моменту народження дитини за місцем проживання / перебування із заявою згідно з формою, встановленою Мінсоцполітики, та пакетом документів:

– копія свідоцтва про народження дитини.

У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України, – копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, разом з перекладом українською мовою. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;

– довідка з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” (у разі народження дитини у пологовому будинку в 2020 році). У разі попереднього звернення із заявою та довідкою з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”, до особової справи долучається раніше подана така довідка;

– копія паспорта та копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України).

В окремих випадках за потреби подаються:
– копія посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
– копія рішення районної, районної держадміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
– копія рішення районної, районної держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);
– копія рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї.Заява та пакет документів можуть бути подані в електронному вигляді з поданням фотокопій вказаних вище документів. На заяву та документи (відомості), що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис отримувача.

Зразок заяви можна переглянути на офіційному сайті Мінсоцполітики.

За консультацією звертатися в управління праці та соціального захисту населення Дубенської міської ради за номером телефону “гарячої лінії” 3-23-81.

0