292

0

У 2020 році Дубенська міська лікарня уклала з НСЗУ договір на надання пацієнтам 10-ти пакетів безкоштовних послуг. Ці пакети були чинними до 31 березня 2021 року, повідомляє портал “4 влада”.

За даними НСЗУ, з квітня по грудень 2020 року включно міська лікарня отримала за надання медпослуг 83 мільйони 649 тисяч 954 гривні. За 3 місяці 2021 року поліклініка отримала за надання послуг 25 мільйонів 844 тисячі 137 гривень.

Керівник лікарні Володимир Крохмаль каже, що у 2020 році фінансове забезпечення лікарні значно покращилося, порівняно з 2019 роком. Це пов’язано з переходом медичного закладу у міську комунальну власність із значним фінансуванням і фінансуванням від НСЗУ.

“У 2020 році місто Дубно тривалий час перебувало в умовах жорсткого карантину і «червоної» зони. В цей час були повністю заборонені планові госпіталізації хворих. Протягом минулого року 7 відділень лікарні перепрофільовані для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, яким надавала допомогу значна частина медичних працівників”, – каже Володимир Крохмаль.

“Заробітна плата виплачується вчасно та в повному обсязі, виплачуються всі передбачені законом доплати медпрацівникам, пацієнти отримують медикаменти згідно з Нацпереліком лікарських засобів. Також покращилась матеріально-технічна база лікарні, умови перебування хворих, на належному рівні годують пацієнтів. В закладі запроваджений внутрішній контроль якості медичного обслуговування та система розгляду та оперативного реагування на звернення пацієнтів”, – розповідає керівник Дубенської лікарні.

У рамках Програми медичних гарантій 2021 заклад планує надавати безкоштовну допомогу за 12-ма пакетами послуг.

Дубенська міська лікарня подала до НСЗУ пропозиції стосовно укладання договору на такі послуги:
стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19;
стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій;
стаціонарна паліативна медична допомога;
медична реабілітація дорослих та дітей від 3-х років з ураженням нервової системи;
хірургічні операції у стаціонарних умовах;
медична допомога в амбулаторних умовах;
медична допомога при гострому мозковому інсульті;
медична реабілітація дорослих та дітей від 3-х років з ураженням опорно-рухового апарату;
езофагогастродуоденоскопія;
колоноскопія;
бронхоскопія;
цистоскопія.

Для амбулаторної допомоги:
пацієнта скерував сімейний лікар;
пацієнта скерував лікуючий лікар – той, до якого пацієнт ходить час від часу, щоб лікувати хронічну хворобу;
пацієнт сам звернувся до свого лікуючого лікаря;
пацієнт сам звернувся по невідкладну допомогу.

Для хірургічних операцій та стаціонарної допомоги без проведення хірургічних операцій:
є направлення від лікаря;
доставлення бригадою швидкої;
пацієнт перебуває у невідкладному стані.

Для допомоги хворим на COVID-19:
за направленням лікаря ПМД або лікуючого лікаря;
підозра або встановлене захворювання на коронавірусну хворобу;
доставлення бригадою швидкої;
самостійне звернення у невідкладному стані;
електронне направлення з іншого клінічного підрозділу та/або закладу.

Для езофагогастродуоденоскопії, цистоскопії і бронхоскопії:
є направлення від сімейного або лікуючого лікаря;
вік пацієнтів – від 50 років і старше.

Для колоноскопії:
є направлення від сімейного або лікуючого лікаря;
вік пацієнтів – від 40 років і старше.

Для паліативної допомоги:
за направленням лікаря ПМД або лікуючого лікаря.

Для медичної допомоги при гострому мозковому інсульті:
пацієнт сам звернувся у невідкладному стані;
доставлення бригадою швидкої;
направлення з іншого клінічного підрозділу закладу або іншого закладу.

Медична реабілітація дорослих та дітей від 3-х років з ураженням нервової системи:
направлення сімейного або лікуючого лікаря;
переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

Для медичної реабілітації дорослих та дітей від 3-х років з ураженням опорно-рухового апарату:
направлення сімейного або лікуючого лікаря;
переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.
Які безоплатні послуги планують надаватиу Дубенській міській лікарні

Якщо з вас вимагають гроші за послуги, які мають бути безкоштовні, телефонуйте у контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. Також можна подати скаргу в онлайн-режимі.

Амбулаторна меддопомога:
надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної допомоги;
проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень;
встановлення або зняття діагнозу, визначення способів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта;
динамічне спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями;
призначення та/або корекція медикаментозного лікування;
надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до приймального відділення без подальшої госпіталізації пацієнта;
проведення профілактики захворювань;
надання послуг з медичної реабілітації в амбулаторних умовах у підгострому і відновному періоді;
оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи;
надання невідкладної медичної допомоги.

Стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій:
огляд пацієнта, інструментальні та лабораторні дослідження, знеболення і медикаментозна терапія;
своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;
забезпечення медикаментами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами;
надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності без застосування хірургічних операцій;
забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду;
проведення заходів із профілактики захворювань;
надання реабілітаційних послуг при відсутності протипоказань в гострому періоді та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційних послуг у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги;
переведення за потреби пацієнтів в інші заклади (підрозділи) для надання їм вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Хірургічні операції у стаціонарних умовах:
первинний огляд пацієнта з визначенням його маршрутизації;
проведення необхідних лабораторних та інструментальних обстежень;
проведення хірургічних операцій;
забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних операцій та обстежень;
проведення інтенсивної терапії пацієнтам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів;
у випадку виявлення новоутворення під час ургентної або планової операції – проведення забору гістологічного матеріалу та гістологічного дослідження та направлення пацієнта з підозрою на онкологічне захворювання на мультидисциплінарний (онкологічний) консиліум (групу спеціалістів);
забезпечення післяопераційного моніторингу та подальшої медикаментозної терапії;
своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів;
забезпечення медикаментами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами;
забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами;
проведення консультацій лікарями інших спеціальностей;
направлення пацієнтів при наявності показань в інші заклади/підрозділи для надання їм вторинної та третинної медичної допомоги;
надання реабілітаційних послуг при відсутності протипоказань в гострому періоді та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційних послуг у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги;
проведення заходів з профілактики захворювань;
харчування пацієнтів в умовах стаціонару.
Стаціонарна паліативна медична допомога:
складання плану спостереження за пацієнтом, який потребує паліативної допомоги;
проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до потреб пацієнтів;
проведення необхідних інструментальних обстежень: ЕКГ, УЗД і рентгену;
надання за показаннями кисневоїтерапії та респіраторної підтримки з урахуванням письмової згоди пацієнта або його законних представників;
своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування, під час виконання всіх болісних процедур;
організація надання стаціонарного лікування та діагностики у відділеннях/закладах відповідного профілю надання медичної допомоги (в т. ч. в умовах інтенсивної терапії) за наявності показань з урахуванням письмової згоди пацієнта або його законних представників.

Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах:
первинний огляд пацієнта лікарем, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті;
проведення термінової нейровізуалізації (КТ або МРТ) всім пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт. Забезпечення анестезіологічного супроводу пацієнта для проведення нейровізуалізації;
моніторинг клінічних, лабораторних, інструментальних показників;
проведення лабораторних та інструментальних досліджень;
проведення системної тромболітичної терапії (при ішемічному інсульті), включаючи забезпечення необхідними лікарськими засобами, із лабораторним та нейровізуалізаційним контролем після її проведення;
забезпечення проведення нейрохірургічної допомоги за наявності відповідних умов в закладі або направлення пацієнта в інший заклад, який може проводити нейрохірургічні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки;
своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів;
забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
проведення та документування скринінгу щодо порушень ковтання (тест на дисфагію) у всіх пацієнтів при поступленні та перед початком годування чи прийому ліків через рот (не пізніше 24 годин після госпіталізації);
проведення консультації логопеда або терапевта мови та мовлення у перші 48 годин після госпіталізації;
проведення заходів із вторинної профілактики інсульту;
направлення пацієнта до іншого закладу для отримання необхідної медичної допомоги відповідно до затверджених головним лікарем/медичним директором клінічного маршруту пацієнта.

Медична реабілітація дорослих та дітей від 3-х років з ураженням нервової системи:
проведення первинного реабілітаційного обстеження членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди;
постановка реабілітаційного діагнозу та складання індивідуального реабілітаційного плану (лист/таблиця втручань).

Цілі та завдання, визначені в індивідуальному реабілітаційному плані, повинні бути специфічні, вимірювані, досяжні, реалістичні та визначені в часі.

Оцінка стану функціонування та можливості чи необхідності пацієнта отримувати послугу з медичної реабілітації на амбулаторному та/або стаціонарному рівні;
надання послуг з медичної реабілітації за напрямом нейрореабілітації відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану та поточний моніторинг стану пацієнта;
здійснення поточного контролю за виконанням та коригування індивідуального реабілітаційного плану з оцінюванням прогресу в досягненні намічених мети та завдань за результатами реабілітаційного обстеження;
визначення реабілітаційного прогнозу мультидисциплінарною командою за результатами реабілітаційного обстеження для переведення пацієнта на інший етап реабілітації або догляду;
проведення лабораторних обстежень;
проведення інструментальних обстежень (за умови наявності відповідного обладнання у закладі) або направлення на інструментальні обстеження до інших закладів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
консультування пацієнта лікарем-невропатологом та лікарями інших спеціальностей відповідно до нозології та стану пацієнта;
організація навчання пацієнтів/родини/доглядачів особливостям догляду, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій на всіх етапах надання допомоги;
психологічний супровід пацієнтів з ураженням нервової системи.

Для медичної реабілітації дорослих та дітей від 3-х років з ураженням опорно-рухового апарату:
проведення первинного реабілітаційного обстеження;
постановка реабілітаційного діагнозу та складання індивідуального реабілітаційного плану (лист/таблиця втручань). Визначення цілей та завдань в індивідуальному реабілітаційному плані, сформульованих специфічно, вимірювано, досяжно, реалістично та визначено в часі. Оцінка стану функціонування та можливості чи необхідності пацієнта отримувати послугу з медичної реабілітації на амбулаторному та/або стаціонарному рівні;
надання послуг з медичної реабілітації за напрямом опорно-рухової реабілітації та/або післяопераційної реабілітації відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану та постійний моніторинг стану пацієнта;
здійснення поточного контролю за виконанням та коригування індивідуального реабілітаційного плану з оцінюванням прогресу в досягненні намічених мети та завдань;
визначення реабілітаційного прогнозу мультидисциплінарною командою для переведення пацієнта/пацієнтки на інший етап реабілітації або догляду;
проведення лабораторних обстежень (зокрема, розгорнутий клінічний аналіз крові; біохімічний аналіз крові (загальний білок, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина); глюкоза в цільній крові або сироватці крові; С-реактивний білок; загальний аналіз сечі; інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів (за умови наявності відповідного обладнання у закладі та стаціонарного лікування пацієнта).
проведення інструментальних обстежень (за умови наявності відповідного обладнання у закладі) або направлення на інструментальні обстеження до інших закладів;
консультування пацієнта лікарями інших спеціальностей відповідно до нозології та стану пацієнта;
організація навчання пацієнтів/родини/доглядачів особливостям догляду, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій на всіх етапах надання допомоги.

0